This investment is located directly by the Fabryczna Station, within the New Centre of Łódź. The New Station has become a part of the multimodal transport hub, which connects rail transport, long-distance bus transport, car transport and public transport. It is one of the most prestigious locations in the city. Ultimately, the corner building is supposed to fulfil a commercial function, adapted to the needs of the City Centre, while maintaining the historic appearance of the facade.

More information about this project will be available soon.

Zobacz inwestycje Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednio przy Dworcu Fabrycznym, na terenie Nowego Centrum Łodzi. Nowy Dworzec stał się częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, łączącego transport kolejowy, autobusowy dalekobieżny, samochodowy oraz komunikację miejską. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w mieście. Budynek narożny docelowo ma pełnić funkcję komercyjną dostosowaną do potrzeb Śródmieścia, przy zachowaniu historycznego wyglądu elewacji.

CloseOur website uses cookie files (cookies) for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customise the site to your needs. The cookies can be disabled in the browser for no information to be collected.